Kẹp bulong + phụ kiện

KẸP GHIM BĂNG TẢI

 

Kẹp cơ khíQuy cáchHình ảnh
190E25 bộ/hộp
1E25 bộ/hộp
1-1/2E25 bộ/hộp
2E25 bộ/hộp
2-1/4E25 bộ/hộp
2-1/210 bộ/hộp
310 bộ/hộp
2-1/4ES25 bộ/hộp
2ES25 bộ/hộp
1-1/2ES25 bộ/hộp

 

BỘ DỤNG CỤ NỐI KẸP

ASử dụng cho kẹp 1-1/2E ; 2E ; 2-1/4E và RP2  
1Máy tách lớp cao su không sử dụng điện FSK2 32051
2Chìa vặn ốc HW2 (của máy siết ốc bằng điện)30448
3Đầu đột lỗ HP2 30464
4Dụng cụ bẻ bu lông 112 (2E)30475
5Khớp nối đầu đột lỗ - HB230472
6Khớp bắt chìa văn ốc ( của máy siết ốc bằng điện )30481
7Dây  khóa mép giữa 2 khớp nối Flexco-lok FL11C 30889
8Dưỡng 90 độ B1200 (2-48)30575
BSử dụng cho kẹp 190E ; 140E ; 1E và RP1  
10Chìa vặn ốc HW1 ( của máy siết ốc bằng điện )30447
11Đầu đột lỗ HP1 30463
12Dụng cụ bẻ bu lông 110 (190E)30474
13Khớp nối đầu đột lỗ - HB130471
14Dây  khóa mép giữa 2 khớp nối Flexco-lok FL11C 30889
15Dưỡng 90 độ (190-48)30511