Kẹp bulong

KẸP GHIM BĂNG TẢI

 

Kẹp cơ khíQuy cáchHình ảnh
190E25 bộ/hộp
1E25 bộ/hộp
1-1/2E25 bộ/hộp
2E25 bộ/hộp
2-1/4E25 bộ/hộp
2-1/210 bộ/hộp
310 bộ/hộp
2-1/4ES25 bộ/hộp
2ES25 bộ/hộp
1-1/2ES25 bộ/hộp