BỘ DỤNG CỤ NỐI KẸP

BỘ DỤNG CỤ NỐI KẸP

Giá : Liên hệ

 

Bao gồm:

- Dưỡng 900 và 450

- Dụng cụ lắp đặt cầm tay 

- Dụng cụ lắp đặt bằng điện 

- Dụng cụ tháo bulong 

- Băng dính Flexco-Lok

- Dao khắc 

Cách chọn dụng cụ kẹp phù hợp :