Vật tư sửa chữa dán nối nguội

KEO DÁN NGUỘI TL-T50

 • Keo dán nguội 2 thành phần TL-T50
 • ĐVT : Bộ
 • Quy cách : 1 bộ gồm 1 hộp keo 700g + 1 lọ kết đông 33g
 • Màu sắc : đen
 • Xuất xứ : Nilos/Đức
 • Tính chất : dễ cháy, không gây độc hại cho người dùng
 • Bảo quản : 10-18 độ C

BỘ VẬT TƯ VÁ RÁCH DỌC/LỖ THỦNG

 

Bao gồm :

 • Dải vá cao su/Miếng vá lỗ thủng
 • Keo dán nguội hai thành phần TL-T60 hoặc TL-T70
 • Nước rửa băng tải/mối nối
 • Bộ dụng cụ sửa chữa băng tải

 

BỘ VẬT TƯ DÁN NGUỘI

 

Bao gồm :

 • Keo dán nguội hai thành phần TL-T60 hoặc TL-T70
 • Nước rửa băng tải/mối nối
 • Bộ dụng cụ sửa chữa băng tải

 

NƯỚC RỬA LÀM SẠCH

 • Nước rửa làm sạch băng tải/bề mặt mối nối băng tải
 • ĐVT : Hộp
 • Quy cách : 1000ml/hộp
 • Màu sắc : đen
 • Xuất xứ : Nilos/Đức
 • Tính chất : Không cháy, không gây độc hại cho người dùng
 • Bảo quản : 10-18 độ C

KEO DÁN NGUỘI TL-T60

 • Keo dán nguội 2 thành phần TL-T60
 • ĐVT : Bộ
 • Quy cách : 1 bộ gồm 1 hộp keo 700g + 1 lọ kết đông 33g
 • Màu sắc : đen
 • Xuất xứ : Nilos/Đức
 • Tính chất : dễ cháy, không gây độc hại cho người dùng
 • Bảo quản : 10-18 độ C

KEO DÁN NGUỘI TL-T70

 

 • Keo dán nguội 2 thành phần TL-T70
 • ĐVT : Bộ
 • Quy cách : 1 bộ gồm 1 hộp keo 1000g + 1 lọ kết đông 33g
 • Màu sắc : đen
 • Xuất xứ : Nilos/Đức
 • Tính chất : dễ cháy, không gây độc hại cho người dùng
 • Bảo quản : 10-18 độ C

 

DẢI VÁ/MIẾNG VÁ CAO SU

 

1. DẢI VÁ

 • ĐVT : 10m/cuộn
 • Quy cách :

B100 x dày 2mmx10.000mm (không bố)    – H0102

B100 x dày 3mmx10.000mm (có 1 lớp bố) – H0229-G

B150 x dày 3mmx10.000mm (có 1 lớp bố) – H0230-G

B250 x dày 3mmx10.000mm (có 1 lớp bố) – H0231-G

B300 x dày 3mmx10.000mm (có 1 lớp bố) – H0232-G

 • Xuất xứ : Nilos/Đức
 • Tính chất : Dễ cháy, không gây độc hại cho người dùng
 • Bảo quản : 10-18 độ C

 

 2. MIẾNG VÁ 

 • ĐVT : Miếng
 • Quy cách:

Miếng vá 135x160 – mã hàng  X111200

Miếng vá 200x260 – mã hàng  X111400

Miếng vá 270x260 – mã hàng  X111600

Miếng vá 450x470 – mã hàng  X111800

 • Xuất xứ : Nilos/Đức
 • Tính chất : dễ cháy, không gây độc hại cho người dùng
 • Bảo quản : 10-18 độ C