Gạt thứ cấp

GẠT SẠCH THỨ CẤP

Gạt SRT3T:

 • Đặc tính: Chịu va đập và mài mòn cao, Lưỡi gạt chia múi
 • Chất liệu lưỡi: Tungsten
 • Ưu điểm : Tuổi thọ băng tăng 150%, Giảm bảo trì ½, Giảm chi phí và thời gian dừng máy, an toàn
 • Ứng dụng: Phù hợp liệu tải là đá vôi, than

 Gạt SRTS :

 • Đặc tính: Mài mòn, Lưỡi gạt đơn khối
 • Chất liệu lưỡi: Tungsten
 • Ưu điểm : Tuổi thọ băng tăng 150%, Giảm bảo trì ½, Giảm chi phí và thời gian dừng máy, an toàn
 • Ứng dụng: phù hợp liệu bám dính, chịu mài mòn

 Gạt SBC2D:

 • Đặc tính: Chịu va đập và mài mòn cao, Lưỡi gạt chia múi
 • Chất liệu lưỡi: đầu lưỡi bằng Tungsten
 • Ưu điểm : Tuổi thọ băng tăng 150%, Giảm bảo trì ½, Giảm chi phí và thời gian dừng máy, an toàn
 • Ứng dụng: Dùng cho băng đảo chiều