Sản phẩm sửa chữa băng tải và cao su

KEO DEVCON – MATTIT

STT

DEVCON - MATTIT

ĐVT

QUY CÁCH

HÌNH ẢNH

1

Matit Ceramic Repair Putty

11700

Bộ

1 bộ = 3 lb = 1362g (1 thùng = 6 bộ)

2

Matit Plastic Steel Putty (A)

10110

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g   (1 thùng = 6 bộ)

3

Matit Flexane 80 Liquid

15800

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

4

Matit Flexane 80 Liquid

15820

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

5

Matit R-Flex Putty

15565

Bộ

1 bộ = 1.5 lb = 680g (1 thùng = 4 bộ)

 

6

Matit Stainless Steel Putty (ST)

10270

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

 

7

Matit Brushable Ceramic

(lớp lót) (White)

11770

Bộ

1 bộ = 2 lb = 908g (1 thùng = 6 bộ)

8

Matit Titanium Putty

10760

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

9

Matit Brushable Ceramic

(lớp lót) (Blue)

11765

Bộ

1 bộ = 2 lb = 908g

 

10

Matit Dfense Blok Surface Wetting Agent

11340

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g  (1 hộp = 2 bộ)

11

Matit Brushable Ceramic

(lớp lót) (Red)

11760

Bộ

1 bộ = 2 lb = 908g  (1 thùng = 6 bộ)

 

12

Matit Devcon Plastic Steel 5 Min Putty (SF)

10240

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g

13

Matit Wear Resitant Putty

(WR-2)

11410

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g

14

Keo dán Devcon PW-1 (vàng) (ITW Nhật sản xuất)

14320

Bộ

 

 

15

Matit Bronze Putty (BR)

10260

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

 

16

Matit Aluminum Putty (F)

10610

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

17

Matit Aluminum Liquid (F-2)

10710

Bộ

1 bộ = 1 lb = 454g (1 thùng = 6 bộ)

 

18

Nước rửa bề mặt kim loại Cleaner Blen 300 Devcon IBR600

19510

Hộp

473ml/hộp

19

Matit Dfense Blok

11330

Thùng

1 thùng = 30 lb = 13.6kg

 

20

Matit Wear Guard Fine Load

11470

Thùng

1 thùng = 30 lb = 13.6kg

21

Matit Wear Guard High Temp

11483

Thùng

1 thùng = 24 lb = 10.9kg

 

22

Matit Wear Guard High Load

11490

Thùng

1 thùng = 30 lb = 13.6kg