Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Hiển thị

08:53 - 09/08/2019

NỐI NGUỘI BĂNG TẢI BỐ VẢI

Công ty Cổ phần Ngân Lợi có hơn 50 nhân viên kỹ thuật bao gồm 30 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ do chuyên...

Xem thêm

14:22 - 16/05/2020

DÁN LƯU HÓA BĂNG TẢI BỐ VẢI

Công ty Cổ phần Ngân Lợi có hơn 50 nhân viên kỹ thuật bao gồm 30 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ do chuyên...

Xem thêm

09:00 - 09/08/2019

DÁN NỐI LƯU HÓA BĂNG TẢI BỐ THÉP

Công ty Cổ phần Ngân Lợi có hơn 50 nhân viên kỹ thuật bao gồm 30 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ do chuyên...

Xem thêm

15:10 - 09/10/2020

ĐÚC CAO SU LÊN RULO/PULLEY/TẤM ỐP RULO/CON LĂN

Công ty Cổ phần Ngân Lợi đi đầu trong lĩnh vực sửa chữa rulo băng tải, giàu kinh nghiệm được đào tạo...

Xem thêm

11:10 - 25/09/2020

BỌC CAO SU

Công ty Cổ phần Ngân Lợi có hơn 50 nhân viên kỹ thuật bao gồm 30 nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ do chuyên...

Xem thêm

08:40 - 26/09/2020

DÁN SỨ PHỄU ĐỔ LIỆU

Với mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng thêm các sản phẩm vật tư, thiết bị cung cấp đến...

Xem thêm