DÁN NỐI LƯU HÓA BĂNG TẢI BỐ THÉP

DÁN NỐI LƯU HÓA BĂNG TẢI BỐ THÉP

09:00 - 09/08/2019

Hình ảnh Ngân Lợi thi công thực tế :