DÁN NỐI LƯU HÓA BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT

DÁN NỐI LƯU HÓA BĂNG TẢI CHỊU NHIỆT

15:49 - 25/09/2020

 

 

Hình ảnh Ngân Lợi thi công thực tế :