VẬT TƯ SỬA CHỮA BĂNG TẢI

CAO SU CHỊU NHIỆT HYC DÀY 1MM

Loại chịu nhiệt 1500C

- Mã sản phẩm: HR423-1            

- Quy cách : B400 x dày 1mm

- ĐVT: Kg

- Hạn sử dụng: 8 tháng

- Bảo quản : nhiệt độ 18-200C

 

Loại chịu nhiệt 2000C

- Mã sản phẩm: HR429-1            

- Quy cách : B400 x dày 1mm

- ĐVT: Kg

- Hạn sử dụng: 8 tháng

- Bảo quản : nhiệt độ 18-200C