Tuyển dụng

Hiển thị

17:12 - 21/05/2020

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Nhân viên lao động phổ thông KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, bằng cấp, Từ 18 Đến 35 Tuổi, Có sức khỏe chịu được áp lực làm việc tại công trường.

Xem thêm