Keo chít Luwirep

KEO LUWIREP® 70 GUMMIPRIMER – LUTZE SỬA CHỮA BĂNG TẢI VÀ CHỐNG...

Keo 2 thành phần chuyên dụng cho việc sửa chữa băng tải và chống mài mòn cao su.