KEO DÁN CHỊU NHIỆT HYC

KEO DÁN CHỊU NHIỆT HYC

Giá : Liên hệ

Loại Chịu nhiệt 150˚C 

- Mã hàng : HR423-K

- Quy cách: 2kg/hộp

- Hạn sử dụng: 12 tháng (chưa mở nắp)

- Bảo quản : nhiệt độ 5-200C

 

Loại Chịu nhiệt 200˚C  

- Mã hàng : HR429-K

- Quy cách: 2kg/hộp

- Hạn sử dụng: 12 tháng (chưa mở nắp)

- Bảo quản : nhiệt độ 5-200C