KẸP CƠ KHÍ FLEXCO

KẸP FLEXCO140E

- Quy cách: 25 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

KẸP FLEXCO 190E

- Quy cách: 25 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

KẸP FLEXCO 1E

- Quy cách: 25 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

KẸP FLEXCO 1-1/2E

- Quy cách: 25 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

KẸP FLEXCO 2E

- Quy cách: 25 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

KẸP FLEXCO 2-1/2E

- Quy cách: 10 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

KẸP FLEXCO 3E

- Quy cách: 10 bộ/hộp

- Bảo hành : 12 tháng

- Ứng dụng:

 • Xử lý các mối nối một cách nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, với mối nối chắc, không hở.
 • Phù hợp hầu hết với tất cả các loại băng tải với độ dày 5mm đến > 24 mm

- Ưu điểm : độ bền cao, dễ lắp đặt

BỘ DỤNG CỤ NỐI KẸP

 

Bao gồm:

- Dưỡng 900 và 450

- Dụng cụ lắp đặt cầm tay 

- Dụng cụ lắp đặt bằng điện 

- Dụng cụ tháo bulong 

- Băng dính Flexco-Lok

- Dao khắc