Dịch vụ nối nóng băng tải bố vải

  • Dịch vụ dán nối nóng băng tải bố vải
  • Sử dụng 100% vật tư của hãng NILOS – Đức sản xuất.
  • Công nghệ dán nối do hãng NILOS – Đức chuyển giao
  • Cần hướng dẫn vui lòng liên hệ Chi tiết

 

Click to call Hotline