BỐ VẢI BÙ LỰC

BỐ VẢI BÙ LỰC

  • NH_00412
Giá : Liên hệ

Ứng dụng: Sửa chữa và dán nối băng tải cao su được sử dụng để bù lực cho mối nối lưu hóa

băng tải bố vải và băng tải lõi thép, tăng độ bền của mối nối, gia cường khi qua các góc hẹp

của Pulley

Tên sản phẩm: Bố vải Bù lực. 

Quy cách:

  • Vải bù lực nối nguội TG 400 EP 160x10.000mm (có chất kết dính dùng nối nguội băng tải) – H0432
  • Vải bù lực nối nguội TG 500 EP 160x10.000mm (có chất kết dính dùng nối nguội băng tải) – H0433
  • Vải bù lực nối nguội TG 600 EP 160x10.000mm (có chất kết dính dùng nối nguội băng tải) – H0251
  • Vải bù lực nối nguội TG 1200 EP 160x10.000mm (có chất kết dính dùng nối nguội băng tải) – H0301
  • Vải bù lực nối nóng EP160 (khổ 1000) – H0305